ویزای کار ترکیه

1397-05-11

مراحل درخواست ویزای کار در ترکیه

اخذ ویزای کار ترکیه اقامت اتباع خارجی که خارج از ترکیه هستند را می توانند از نمایندگی دفتر ترکیه در کشورشان اقدام کنند . به موجب […]