اخذ اقامت ترکیه

1397-08-22

اخذ اقامت ترکیه از طریق سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و احداث گلخانه

اخذ اقامت ترکیه از طریق سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و احداث گلخانه از آنجا که امروزه اخذ اقامت ترکیه مورد توجه بسیاری از ایرانیان متقاضی […]
1397-08-16

اخذ اقامت ترکیه از طریق سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

در این مقاله قصد داریم تا روش اخذ اقامت ترکیه از طریق سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را برای متقاضیان مهاجرت به ترکیه که در رشته […]
1397-08-14

اخذ اقامت ترکیه از طریق تحصیل

در این مقاله قصد داریم تا مدارک و شرایط مورد نیاز جهت اخذ اقامت ترکیه از طریق تحصیل را به طور کامل و جامع مورد بررسی […]
1397-08-11

تجربه زندگی در استانبول

در این مقاله مختصری تجربه خودمان از زندگی در استانبول که مقصد بسیاری از مهاجران ایرانی است نکاتی را برای شما می نویسیم و هد فمان […]
1397-08-10

اخذ اقامت ترکیه از طریق ثبت شرکت

در این مقاله قصد داریم تا روش اخذ اقامت ترکیه از طریق ثبت شرکت را به طور کامل و جامع مورد بررسی قرار دهیم. همچنین مدارک […]
1397-08-10

اخذ اقامت ترکیه از طریق خرید ملک

در این مقاله روش اخذ اقامت ترکیه از طریق خرید ملک را مورد بررسی جامع و کامل قرار خواهیم داد. همچنین قیمت ملک در ترکیه را […]