آزمون YOS و SAT

1397-08-17

⁣آزمون های ورودی دانشگاه های ترکیه

آزمون YOS و SAT آزمون های YOS و SAT دو آزمون ورودی یا کنکور جهت تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در ترکیه می باشند. برای آنکه بتوانید در رشته […]