پیلوکس

بخش اروپایی استانبول

منطقه ساری یر

منطقه ساری یر Sarıyer, İstanbul قیمت مسکن برای فروش در منطقه ساری یر برای فروش در ماه گذشته با کاهش 0.21٪ روبرو …

منطقه بیلیک دوزو

منطقه بیلیک دوزو Beylikdüzü, İstanbul قیمت مسکن برای فروش در منطقه بیلیک دوزو برای فروش در ماه گذشته با کاهش 0.19٪ روبرو …

منطقه اسنیورت

منطقه اسنیورت Esenyurt, İstanbul قیمت مسکن برای فروش در منطقه اسنیورت برای فروش در ماه گذشته با افزایش 0.65٪ روبرو بوده است. …