پیلوکس

بخش آسیایی استانبول

منطقه کارتال

منطقه کارتال Kartal, İstanbul قیمت مسکن برای فروش در منطقه کارتال برای فروش در ماه گذشته با کاهش 0.79٪ روبرو بوده است. …

Read More

منطقه آتاشهیر

منطقه آتاشهیر Ataşehir, İstanbul قیمت مسکن برای فروش در منطقه آتاشهیر برای فروش در ماه گذشته با کاهش 1.08٪ روبرو بوده است. …

Read More

منطقه فنرباغچه

منطقه فنرباغچه Fenerbahçe, Kadıköy, İstanbul قیمت مسکن برای فروش در منطقه فنرباغچه برای فروش در ماه گذشته با کاهش 0.09٪ روبرو بوده …

Read More