⁣آزمون های ورودی دانشگاه های ترکیه

مشکلات اخذ اقامت ترکیه از طریق کشاورزی
1397-08-16
اخذ اقامت ترکیه از طریق سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و احداث گلخانه
1397-08-22

آزمون YOS و SAT

آزمون های YOS و SAT دو آزمون ورودی یا کنکور جهت تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در ترکیه می باشند. برای آنکه بتوانید در رشته پزشکی ترکیه و یا دندانپزشکی این کشور مشغول به تحصیل شوید باید برحسب مقررات دانشگاه در آزمون YOS ترکیه و یا SAT نمره قبولی را کسب نمایید.

⁣آزمون های ورودی دانشگاه های ترکیه

یوس: آزمون YOS فراگیرتر است و دانشگاه های بیشتری نتیجه این آزمون را ملاک عمل قرار می دهند. برای شرکت در این آزمون شرط سنی وجود ندارد. آزمون YOS آزمونی متشکل از 2 بخش است. مواد امتحانی آزمون YOS شامل؛ سوالاتی از دروس ریاضی , هوش و هندسه می باشد.

ست (SAT): آزمون SAT، شامل 154 تست است که 52 تست آن Reading و 44 تست آن Writing و 58 تست دیگر به فهم و مهارت ریاضیات شما بستگی دارد. تسلط شما به زبان انگلیسی در این آزمون جدی است. ولی ریاضی این آزمون در سطح ریاضیات اول و دوم دبیرستان ایران است. حداقل نمره ای که در این آزمون لازم است کسب کنید برای رشته ها و دانشگاههای خوب حدود 1300 است. این آزمون 4 بار در سال در کشور ترکیه برگزار میشود.