مدارک لازم جهت گرفتن اقامت ترکیه

هزینه های سوخت در استانبول
1397-08-05
مزایای خرید ملک نسبت به اجاره در استانبول
1397-08-09

این مدارک به دو دسته مدارک اصلی و مدارکی که با نظر مامور اداره مهاجرت باید ارائه داد تقسیم می شود .

مدارک اصلی :
1 – چهار قطعه عکس
2 – فرم تکمیل شده درخواست اقامت
3 – اصل پاسپورت
4 – بیمه درمانی معتبر
5 – اجاره نامه محضری شده محل سکونت
6 – کپی صفحه اصلی پاسپورت و صفحاتی که مهر ورود و خروج به ترکیه در آن است
7 – پرداخت هزینه صدور کارت و اقامت

مدارک دیگربستگی به نظر مامور اداره مهاجرت دارد :
8 – گواهی سلامت از بیمارستان دولتی
9 – گواهی عدم سوء پیشینه از ایران یا ترکیه
10- کپی سند خانه ای که اجاره کرده اید
11 – گردش حساب بانکی 6 ماهه

در صورتی که درخواست شما برای تمدید اقامت ترکیه باشد باید اصل و کپی کارت اقامت در مدارکتان باشد .